dohoda

Číslo : EXT-014/2017
Názov : Dohoda č. 53/§51/2017 o zabezpečení absolventskej praxe
   
Dátum uzatvorenia:  18. 10.2017
Dátum zverejnenia:

 20. 10.2017

Zmluvný partner: Úrad práce, spociálnych vecí a rodiny
Sídlo zmluvného partnera: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO zmluvného partnera:

30794536

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: