zmluva o dielo

Číslo :  INT-012/2017
Názov : Zmluva o dielo
   
Dátum uzatvorenia:  30.6.2017
Dátum zverejnenia:

 3.7.2017

Zmluvný partner: MIroslav Bujný
Sídlo zmluvného partnera: Kotešová 181, 013 61
IČO zmluvného partnera:

34755811

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: zmluva