zmluva o dielo

Číslo : INT-011/2017
Názov : Zmluva o dielo
   
Dátum uzatvorenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia:

3.7.2017

Zmluvný partner: Elektromont Bytča, s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Hlinícka 405/13, 014 01 Bytča
IČO zmluvného partnera:

45535256

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: zmluva