Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZPD 5-1-16-031-2017

Číslo : ZPD 5-1-16-031-2017
Názov : Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
   
Dátum uzatvorenia: 30.5.2017
Dátum zverejnenia:

5.6.2017

Zmluvný partner: Nadácia pre deti Slovenska
Sídlo zmluvného partnera:

 Heydukova 3, Bratislava

IČO zmluvného partnera:

31753833

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: zmluva