zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo : EXT-009/2017
Názov : Zmluva o poskytnutí dotácie
   
Dátum uzatvorenia: 04. 05. 2017
Dátum zverejnenia:

05. 05. 2017

Zmluvný partner: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo zmluvného partnera: Komenského 48, 010 09 Žilina

 

IČO zmluvného partnera:

37808427

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor:  zmluva