Zmluva o poskytnutí finančného daru - OZ pre zdravie našich detí

Číslo :  
Názov : Zmluva o poskytnutí finančného daru
   
Dátum uzatvorenia: 21.03. 2017
Dátum zverejnenia:

31.3.2017

Zmluvný partner: OZ pre zdravie našich detí
Sídlo zmluvného partnera: Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava

 

IČO zmluvného partnera:

31747612

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor:  zmluva