nájomná zmluva

Číslo : INE_007/2017
Názov : Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia: 30.03. 2017
Dátum zverejnenia:

3.4.2017

Zmluvný partner: Benet LTC, združenie
Sídlo zmluvného partnera: Štefánikova 19, 014 01 Bytča

 

IČO zmluvného partnera:

37906135

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor:  zmluva