nájomná zmluva

Číslo : INE_006/2017
Názov : Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia: 30.03. 2017
Dátum zverejnenia:

3.4.2017

Zmluvný partner: Súkromná stredná odborná škola
Sídlo zmluvného partnera: S. Sakalovej 1300, 014 01 Bytča

 

IČO zmluvného partnera:

421144141

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor:  zmluva