nájomná zmluva

Číslo : INT_002/2017
Názov : Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia: 30.12. 2016
Dátum zverejnenia:

2.1.2017

Zmluvný partner: Benet LTC, združenie
Sídlo zmluvného partnera: Štefánikova 219, 014 01 Bytča

 

IČO zmluvného partnera:

37906135

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: zmluva