nájomná zmluva

Číslo : INT_003/2017
Názov : Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia: 30.12. 2016
Dátum zverejnenia:

2.1.2017

Zmluvný partner: Súkromná stredná odborná škola
Sídlo zmluvného partnera: S. Sakalovej 1300, 014 01 Bytča

 

IČO zmluvného partnera:

421144141

Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor:  zmluva