nájomná zmluva

Číslo : INT_040/2016
Názov : Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia: 30.11. 2016
Dátum zverejnenia:

6. 12. 2016

Zmluvný partner: Benet LTC, združenie
Sídlo zmluv 0ného partnera: Štefánikova 219, 014 01 Bytča

 

IČO zmluvného partnera: 37906135
Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: zmluva