nájomná zmluva

Číslo : INT_039/2016
Názov : Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia: 30.11. 2016
Dátum zverejnenia:

6. 12. 2016

Zmluvný partner: Mgr. František Kahát
Sídlo zmluv 0ného partnera: Dolný Hričov 9, 013 41

 

IČO zmluvného partnera: 45471550
Uzatvoril: PhDr. Mária Torousová
Súbor: zmluva