Dobročinný predvianočný bazár

Vážení rodičia, milé deti,

aj tento školský rok sa v spolupráci s Nadáciou Orange (projekt Darujme Vianoce) chceme podeliť o kúsok vianočného dobra. Ak sa aj vy chcete stať dobronošom, stačí ak do školy prinesiete veci, ktoré dokážu potešiť niekoho iného. Veci sa stanú súčasťou dobročinného predvianočného bazáru. Bazár sa uskutoční 10. decembra v telocvični a jeho výťažok bude použitý na liečbu 5 - ročného dievčatka (sestričky našej žiačky) v Centre Adeli v Piešťanoch.

Čo môžete priniesť?

hračky, dekoračné predmety, knihy, suveníry a iné.

Prosíme, nenoste: oblečenie a potraviny.

KEDY a KDE sa veci zbierajú?

Každý deň od 1.12. do 8.12.2015 pred vyučovaním (od 7.30 do 7.45) a po vyučovaní (od 13.15 – 14.00) v miestnosti č. 40.

Bližšie informácie vám poskytnú:

p. uč. Ohrádková a Bačkorová alebo na www.zselaniho.sk

ĎAKUJEME :)

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

bubnujeme foto

19. november si každoročne pripomíname ako Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

Celoslovenská akcia "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť", do ktorej sme sa zapojili aj my, je jednou zo sprievodných akcií kampane Chráňme deti pred násilím.

Aj keď si dobre uvedomujeme, že účinná prevencia pred týmto smutným javom v našej spoločnosti si vyžaduje mnohostranné pôsobenie a spoluprácu všetkých strán, my, deti, sme sa na problém rozhodli upozorniť tak, ako je nám to najvlastnejšie – spontánnou radosťou, bubnovaním a potleskom.

Naša vďaka za spoluorganizovanie vydarenej akcie patrí predovšetkým nášmu skvelému bubeníkovi – Matúšovi Prcínovi z 8.A triedy, rovnako však aj jeho spolužiakovi Maťovi Šušlíkovi a ostatným členom žiackej školskej rady.

Veľká vďaka patrí i všetkým deťom a ich pani učiteľkám za aktívnu podporu tejto myšlienky.

Máš právo na detstvo bez násilia

CHDPN

 

Žiadne dieťa by nemalo vyrastať v strachu. Máš právo na detstvo bez násilia, ako aj ďalšie práva, ktoré sú spísané v Dohovore o právach dieťaťa. Tento dohovor je o tebe a o všetkých deťoch na celom svete.

Školy a školské zariadenia sú pre deti dôležitým priestorom, pedagogickí a odborní zamestnanci sú dôležitými dospelými. Aj z tohto dôvodu sa naša škola v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch zapojila do komunikačnej kampane Chráňme deti pred násilím.

Cieľom kampane je upriamiť pozornosť detí a dospelých na rôzne formy násilia páchaného na deťoch (dospelými aj samotnými deťmi). Avšak hlavnou úlohou celej kampane je predovšetkým zvýšiť informovanosť detí o kontaktoch, na ktorých nájdu pomoc.

V priebehu novembra sa v našej škole v spolupráci so žiackou školskou radou uskutoční viacero sprievodných akcií, o ktorých budeme priebežne informovať.

Viac na: www.detstvobeznasilia.gov.sk

Žiacka školská rada 2015/2016

Logo ZS Laniho BYMilí žiaci,

v školskom roku 2015/2016 vás v žiackej školskej rade zastupujú títo žiaci:

 

4.A - Kristián Vrbka

4.B - Patrícia Hubocká

5.A - Erika Bernátová

5.B - Nina Kaháková

6.A - Petronela Ballová

6.B - Matúš Adamec

7.A - Patrik Kamas

7.B - Viktória Medvecká

8.A - Martin Šušlík

8.B - Alexandra Babušíková

9.A - Ivana Gajdošíková

9.B - Juraj Frolo 

Tešíme sa na Vás!

Učiteľky, učitelia o rozum sa s nami delia ...

Johan amos comenius 1592-1671Už veľký svetový učiteľ Ján Amos Komenský bol presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Dobrá škola sa však nezaobíde bez dobrých učiteľov. 

28. marec – Deň všetkých učiteľov nám každoročne dáva možnosť venovať našim učiteľom slová vďačnosti a vyznania. Je zároveň príležitosťou oceniť to, čo je každý deň také dôležité – vzájomné vzťahy medzi nami.

A práve vzťah učiteľ žiak bol hlavnou témou žiackej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa. Počas minulého týždňa sa všetci žiaci našej školy v spolupráci so zástupcami ŽŠR a pani učiteľkami na 1. stupni zúčastnili hlasovania v 2 kategóriách: Najobľúbenejší učiteľ 1. a  2. stupňa. Každý žiak mohol odovzdať svoj hlas jednému zo svojich učiteľských favoritov.

V kategórii 1. stupeň 1. miesto získala p. uč. Vierka Gabrielová.

Medzi veľmi obľúbené pani učiteľky patria i p. uč. Ďurajková, p.uč. Bologová, p.uč. Valientíková a p.uč. Vozáriková.

V kategórii 2. stupeň 1. miesto získala p. uč. Zuzana Kamasová.

Medzi veľmi obľúbené pani učiteľky patria i p. uč. Hlavoňová, p. uč. Macek, p.uč. Harmečková, p.uč. Litvíková, p.uč. Sládková.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Úprimné ďakujem však patrí všetkým pani učiteľkám i vychovávateľkám, ktoré nám každodenne venujú svoje tvorivé úsilie, trpezlivosť, úsmev či milé slovo.

foto

Ďalšie články...

  1. En-ten-tín Valentín