Žiacka školská rada 2012

unnamedMilí rodičia, milí žiaci,

dňa 4. apríla 2012 začala svoju oficiálnu činnosť naša žiacka školská rada.

Program 1. stretnutia bol zameraný na základné organizačné pokyny, predstavenie vízií jednotlivých členov a definovanie spoločných cieľov. Uskutočnilo sa tiež prvé hlasovanie o štatúte žiackej školskej rady a členovia si spomedzi seba zvolili svojho predsedu rady.

Žiacku školskú radu pri Základnej škole na Ul. E. Lániho v Bytči tvorí 14 žiakov – zvolených zástupcov 4. až 9. ročníka. Zasadnutia žiackej školskej rady sa budú konať vždy v prvom týždni nového mesiaca.

Podrobnejšie informácie o činnosti, právach a povinnostiach členov, ako aj o zasadnutiach žiackej školskej rady nájdete v našom štatúte, uvedenom na stránke školy.