Svetový deň pozdravov

Svetový deň pozdravov21. novembra 2012 naša škola zažila spolu veľa zábavy počas rôznych netradičných úloh či tvorivých aktivít. Žiaci so svojimi učiteľmi pod taktovkou Mgr. A. Sládkovej v tento deň prišli odetí do modrej farby a prežili výnimočný modrý deň pozdravov... (pokračovanie)...  fotogaléria

Čítať ďalej: Svetový deň pozdravov

Učíme sa separovať odpad

nádobyOtázka ochrany životného prostredia žiakom a zamestnancom našej školy nie je ľahostajná. Členovia žiackej školskej rady si tentokrát posvietia na triedenie odpadu a pokúsia sa prehĺbiť u žiakov školy návyky v separácii a zároveň tak pozdvihnúť ich enviromentálne povedomie. V spolupráci s vedením školy už zabezpečili zberné nádoby, čím odštartovali na škole separovaný zber plastov, kovov, skla a papiera.

Človeče, nehnevaj sa - zábavné popoludnie

človečePondelkové popoludnie - 14. mája 2012 - sa nieslo v znamení zábavy, spolupráce a priateľstva. Žiaci I. a II. stupňa si v podobe živých panáčikov zasúťažili v známej spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa. Akcia sa uskutočnila v areáli ihriska Sokol, pod vedením koordinátoriek primárnej prevencie. Na aktívnej príprave sa podieľali žiaci zo žiackej školskej rady, o povzbudzovanie sa postarali deti zo školského klubu.
Hlavným cieľom nášho popoludnia nebolo len samotné súťaženie, ale predovšetkým zábava. Organizátori sa rozhodli udeliť prvé miesta tým družstvám, ktoré sa ako prvé dostali do cieľa. O rok sa môžeme tešiť na druhý ročník tejto hry... Fotogaléria


Ďalšie články...

  1. Žiacka školská rada 2012