Projekt CHIPS – Pomáhajme si navzájom

pomáhajme si      Projekt CHIPS (Childline in Partnership with Schools) je projektom Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF. Projekt sa zameriava na podporu vrstovníckych vzťahov v školách a na vzájomnú pomoc medzi deťmi. Hlavná myšlienka vychádza z toho, že deti sa radšej zveria so svojimi problémami a trápeniami kamarátovi, vrstovníkovi než dospelému. Cieľom projektu je viesť deti k tomu, aby preberali aktívnu zodpovednosť za to, čo sa deje v ich okolí, k rozvoju empatie a sociálnych spôsobilostí.

    Aj v našej škole sa do projektu zapojili vybraní žiaci žiackej školskej rady a ich spolupracovníci z jednotlivých tried, ktorí sa pod vedením supervízoriek – pani psychologičiek Mgr. Kataríny ŠkottovejMgr. Aleny BúšovskejCPPPaP v Bytči v dňoch 21. a 26. marca 2014 zúčastnili dvojdňového aktívneho tréningu sociálnych a komunikačných zručností. Učili sa, ako vhodne reagovať v rozmanitých problémových situáciách, ako vypočuť druhého, ako poradiť a pomôcť spolužiakom, ktorí sa na nich obrátia s prosbou o pomoc.

Čítať ďalej: Projekt CHIPS – Pomáhajme si navzájom

Valentínska pošta

Valentín je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. Ľudia sa vtedy obdarúvajú darčekmi a vyznaniami, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

Aj my sme si tento deň spoločne pripomenuli. Pod hlavičkou žiackej školskej rady sme žiakom 2. stupňa dali príležitosť obdariť svoju milovanú osobu maličkosťou. Naše očakávania sa splnili a žiaci počas prestávok vhadzovali do valentínskej pošty milé odkazy. Počas piatej hodiny sme tieto odkazy rozdávali adresátom. Obdarovaní neskrývali prekvapenie, radosť a hlboké emócie. 

5.B – SUPERČISTÁ TRIEDA

images ASúťaž o najčistejšiu triedu školy je súčasťou praktických enviroaktivít našej žiackej školskej rady. Hlavnou koordinátorkou súťaže je Natália Kanisová z 8.A. Pod jej vedením sme počas 3 mesiacov (november, december, január) hodnotili starostlivosť žiakov o čistotu tried podľa piatich kritérií: separovanie odpadu papier/plast, kvetinová výzdoba, čistota podláh, lavíc a skrytých zákutí triedy, akými sú priestory za radiátormi a pod.

V boji o prvenstvo sa trojnásobným víťazom stala trieda 5.B pod vedením p. uč. Hlavoňovej. Hlavná cena súťaže - sada 202 spoločenských hier, má teda svojho prvého adresáta.

Súťažné nasadenie však nechýbalo ani 5.A triede (pod vedením p. uč. Kuzmíkovej) a 6. A triede (pod vedením p. uč. Sládkovej).

Piataci a šiestaci tak postavili vysokú látku vyšším ročníkom, ktoré v bodovom hodnotení čistoty tried zostali v úzadí. Naša súťaž však nekončí a šanca na víťazstvo je znova reálna počas nasledujúcich troch mesiacov (február, marec, apríl). 

Buďte dobrí, ak môžete

Keňa"Buďte dobrí, ak môžete."  Filip Neri


Túžba byť dobrým je hlboko zakorenená v srdci každého človeka. S príchodom adventu a očakávaním Vianoc sa téma dobra stáva nanovo aktuálnou a živou.

S dobrom a konaním dobra úzko súvisí i dobrovoľnícky kolednícky program, známy ako Dobrá novina, vďaka ktorému sa každoročne darí pomáhať africkým deťom. Tie neraz žijú bez starostlivosti rodičov v nehostinných podmienkach ulice. Práve vďaka tomuto projektu je možné napĺňať nielen ich základné ľudské práva (právo na identitu, domov, vzdelanie a iné), ale predovšetkým každodenným láskyplným prijatím potvrdzovať ich ľudskú dôstojnosť.

stredu 27. novembra 2013 mali všetci žiaci II. stupňa našej školy a zástupcovia I. stupňa (4.A) možnosť zúčastniť sa stretnutia s naším vzácnym hosťom – dobrovoľníkom z organizácie eRko – pánom Františkom Malovcom, ktorý v africkom štáte Keňa strávil 3 mesiace.

Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o tom, ako vyzerá nový domov, strava, zábava či školský systém afrických detí, nechýbali ani naše zvedavé otázky. Tak napríklad: Vedeli ste, že jedinou ich sladkosťou je cukrová trstina? Že deti musia v škole nosiť školskú uniformu, majú veľkú úctu k učiteľom a vážia si vzdelanie, pretože je pre nich kľúčom k lepším životným možnostiam? V mnohom sa môžeme inšpirovať práve ich veľkou skromnosťou a neochabujúcou nádejou v zmysluplnú budúcnosť v neľahkých podmienkach života.

My, deti zo Slovenska, by sme nemali zostať ľahostajné voči šíreniu dobra a  pomoci núdznym deťom na iných kontinetoch, zároveň však nesmieme zabúdať ani na pomoc ľuďom v našom najbližšom okolí. Obdobie adventu sa pre nás môže stať novým začiatkom. foto


ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA

figurka3 copyPod hlavičkou koordinátorky primárnej prevencie a žiackej školskej rady sa uskutočnil 2. ročník zábavného popoludnia pod názvom Človeče, nehnevaj sa – live.

V rámci II. stupňa súťažilo 8 päťčlenných družstiev.

Víťazmi prvej hracej plochy sa stali dievčatá zo 7. B – Aďka Mudráková, Erika Gajdošíková, Aďka Trúchla, Peťka Lišková a Klaudia Križaníková.

Víťazmi druhej hracej plochy sa stali chlapci zo zmiešaného družstva 5.B+6.B (Andrejko Pozlátka, Robert Nekoranec, Danko Blaško, Saška Ačjaková, Rudko Bachorík).

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa o rok!

Ďalšie články...

  1. PREČO SOM NA SVETE RÁD