SUPERČISTÁ TRIEDA 7. A

 images A                        

Po predchádzajúcich kolách našej súťaže, keď sa víťazmi stali 5.A a 6.A trieda, sa tentokrát svojím  titulom superčistá trieda môže pochváliť 7.A pod vedením p.uč. Beňkovej. Počas 3 mesiacov bodovania (február-apríl) získala maximálny počet bodov - 80.

Len o 2 body menej (78) mala 5.B (pod vedením p.uč. Hlavoňovej) a za získaných 76 bodov si zaslúži pochvalu i 8.A (pod vedením p.uč. Balážovej).

Ocenenie patrí i všetkým triedam, ktorým čistota ich životného prostredia nie je cudzia - 5.A, 6.A, 6.B. Výzvou pre nás všetkých však naďalej zostáva dôslednejší prístup k separovaniu odpadu. 

CHIPS-áci sú tu pre Vás

logoMilí spolužiaci,


projekt CHIPS (Childline in Partnership with Schools) je projektom Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF. Zameriava sa na podporu vrstovníckych vzťahov v školách a na vzájomnú pomoc medzi deťmi. Aj v našej škole sme sa doň zapojili.

Ako vyškolení CHIPS-áci sme tu pre Vás každú stredu počas veľkej prestávky v jazykovej učebni na 2. poschodí. Priestor na rozhovor s dobrovoľníkom, ale i psychológom je pre Vás vyhradený každú stredu popoludní v 7.B triede v čase od 13. 30 do 14.15 hod. Streda je zároveň kontaktným dňom pre kohokoľvek z vás, kto práve potrebuje radu, povzbudenie či pomoc.

Najkrajšia fotografia jarnej prírody

Originlna fotografia p.u. Vozriokovej-2.jpgSúťaž o najkrajšiu fotografiu má svojich víťazov. Po celoškolskom hlasovaní sa víťaznými fotografiami stali:1. MIESTO: fotografia číslo 19 (Ivanka Gajdošíková zo 7.A)

2.MIESTO: fotografia číslo 13 (Juraj Frolo zo 7.B)

3. MIESTO: fotografia číslo 12 (Anetka Krajíčková z 8.B)

 Ocenenie za jedinečnosť patrí fotografii č. 2 (p.uč. Vozáriková)


ZA FOTOGRAFIE ĎAKUJEME:

Terezke Zubáňovej z 5.A, Dominike Sakalovej zo 7.B, Lucke Ďurajkovej z 8.B, Mirkovi Gaňovi zo 8.B, Andrejovi Falátovi z 9.B.

Vyhodnotenie súťaže pre Vás pripravila žiacka školská rada.

foto

Integrované tematické vyučovanie Chráňme našu Zem...

images copy copy copy copyV dňoch 14. až 25. apríla ožila naša škola rozmanitými ekoaktivitami, ktoré sa uskutočnili ako súčasť integrovaného tematického vyučovania „Chráňme našu Zem každý deň“.

Pod vedením koordinátoriek p.uč. Marfiakovej (environmentálna výchova) a pani uč. Bačkorovej (žšr) nás počas troch tematických dní Voda, Zem, Vzduch žiaci 9. ročníkov a žiaci zo žiackej školskej rady oboznámili so základnou enviroproblematikou. Cieľom nášho vyučovania však nebolo len veľa sa dozvedieť, ale predovšetkým hľadať efektívnejšie spôsoby ekologického správania sa v našej škole či v domácnosti. Vyvrcholením bol 23. apríl – Medzinárodný deň Zeme (22. apríl), ktorý sme najskôr oslávili v súťažnej atmosfére ekokvízu a následne čistením nášho okolia v rozmanitých častiach mesta Bytča.  

Foto

Súťaž o najkrajšiu fotografiu jarnej prírody

fotograf   Milí žiaci,

   ak mesiac marec sa niesol v znamení ľudových zvykov, tradícií a úcty k slovu v knižnej podobe, mesiac apríl je mesiacom starostlivosti o životné prostredie a prebúdzajúcu sa prírodu.

  V apríli sa preto môžete tešiť na viacero zaujímavých dní. Jedným z nich je i 22. apríl – Medzinárodný deň Zeme. Pri jeho príležitosti žiacka školská rada vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu fotografiu jarnej prírody.

Začiatok súťaže: 7. apríl

Uzávierka súťaže: 23. apríla

Vyhodnotenie: 25. apríla

Podmienky: Súťažia jednotlivci, do súťaže bude zaradená farebná fotografia vo formáte A4. Fotografie odovzdávajte p.uč. Bačkorovej.

O najfoto rozhodnete vy, vaším hlasovaním.