En-ten-tín Valentín

13. 2. 2015 120 copyAk chceš získať priateľa, najskôr sa ty sám musíš stať priateľom.

Hoci sviatok svätého Valentína je predovšetkým sviatkom zaľúbených a v kalendári je stanovený až na 14. februára, v našej škole sme si tento milý deň pripomenuli už dnes Valentínskym dňom priateľstva. Naším cieľom bolo vyzdvihnuť hodnoty pravého priateľstva, ktoré je neraz tým pravým kľúčom od zázračnej komnaty lásky a zaľúbenosti.

Priateľské valentínske priania našli svojich adresátov. Pri ich doručovaní nechýbalo prekvapenie, úsmev či milé začervenanie. 

Tešíme sa o rok!

DARUJ RADOSŤ - predvianočná zbierka hračiek

images copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Milí rodičia, milé deti,

pod heslom DARUJ RADOSŤ sa v dňoch 8. - 12. decembra 2014 v našej škole uskutoční predvianočná zbierka hračiek.

Zbierku organizuje žiacka školská rada v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline. Hračky, ktoré darujete, sú určetné pre deti z núdznych rodín.

Ako postupovať?

Hračky môžete priniesť do školy na 2. poschodie (miestnosť č. 40) každý deň - pred začiatkom školského vyučovania (od 7.30 do 7.45) alebo po vyučovaní (od 13.15 - do 13. 45). Tu ich prevezmú žiaci zo ŽŠR. Hračky  by mali byť v zachovalom stave, nie je potrebná špeciálna chemická úprava.

Ďakujeme.

Neseparuj sa a separuj odpad

ekologia-small copyMilí žiaci,

aj tento školský rok sa v našej škole aktívne zapájame do triedenia odpadu. Pod názvom Neseparuj sa a separuj odpad budeme celý školský rok súťažiť o titul: Najlepší separovači. Nezabúdajte teda na dôslednosť pri vhadzovaní odpadu do zberných nádob vo vašich triedach i na chodbách školy. Monitorovať a hodnotiť budeme každý deň na konci vyučovania. Aktuálny rozpis služieb a bodové hodnotenie tried nájdete na nástenke ŽŠR.

Najlepších separovačov (triedy)  odmeníme na konci 1. a 2. polroka.

                           Vaša žiacka školská rada

Žiacka školská rada 2014/2015

unnamedMilí žiaci,

do žiackej školskej rady ste si v nasledujúcom školskom roku  spomedzi vás zvolili týchto zástupcov:

 

 

4.A - Erika Bernátová

4.B - Nina Kahátová

5.A - Zuzana Kucharová

5.B - Matúš Adamec

6.A - Patrik Kamas

6.B - Laura Lukáčiková

7.A - Martin Šušlík

7.B - Alexandra Babušíková

8.A - Ivana Gajdošíková

8.B - Juraj Frolo

9.A - Natália Kanisová

9.B - Klaudia Križaníková

 

 Tešíme sa na spoluprácu!

 

Ďalšie články...

  1. SUPERČISTÁ TRIEDA 7. A