Čas zápisov sa už skončil

prváčkaTohtoroční budúci prváčikovia si na zápis do školy počkali takmer o tri mesiace dlhšie. Konal sa od 1. do 30. apríla 2016. Zápis do 1. ročníka patrí k jedným z nezabudnuteľných dní v živote dieťaťa. Aby takým naozaj bol, o to sa musia zaslúžiť rodičia, pani učiteľky, vychovávateľky, pracovníčky CPPPaP, no a samozrejme vy, milé deti. Téma blížiaceho sa nástupu do školy je iste aktuálna v týchto dňoch v mnohých rodinách. Čas júnovej rozlúčky s materskou školou je predo dvermi, čas príprav do školy sa blíži. Bude sa mi v škole dariť? Bude moja nová pani učiteľka aj dobrou kamarátkou? Budú moji rodičia mať z mojich školských výsledkov radosť? Toľko otáznikov, toľko nezodpovedaných otázok...

Milé deti! Chceme, aby ste sa tešili na každý deň strávený v škole. Veríme, že  toto naše prianie, ktoré je zároveň aj mottom Základnej školy na Ul. E. Lániho v Bytči, splní všetky vaše očakávania.

Uvádzame zoznam zapísaných prvákov a fotografie zo zápisu.

 

Bočko Alan
Cigániková Kristína
Cudrák Maroš
Dadlík Tobias
Dančo Samuel
Dobeš Tomáš
Ďurajka Andrej
Fundárek Tomáš
Fupšo Matúš
Gališová Vanessa
Gaňa Ján
Hajdúch David
Harvancová Lea
Harvanec Marek
Hladká Sára Viktória
Holáčik Šimon
Hôrecký Andrej
Hrabovský Jakub
Hrabovský Matúš
Hrabovský Šimon
Jakubíková Sofia
Kaháková Karin
Kalmanová Simona
Kamasová Soňa
Kaštan Gregor
Kolkus Matej
Komorník Tomáš
Konečná Kornélia
Labudík Andrej
Litvíková Simona
Malková Kristína
Martinecká Zuzana
Miháliková Tatiana
Michálková Lívia
Mikula Branislav
Ozánik Juraj
Paišová Sofia
Papánková Iveta
Petrovský Leo
Petruš Alex
Pradeniak Martin
Pšenák Martin
Rilják Dominik
Sedlák Adam
Smetana Lukáš
Stolárová Júlia
Struhal Matej
Šedová Tamara
Šelmeková Klára
Štrkáč Nicolas
Šušlík Andrej
Tlusťáková Ema
Trulík Tadeáš
Vlk Patrik