Zápis do 1. ročníka - 2017

pastelkyV dňoch 3. a 4. apríla 2017 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváci mali možnosť predviesť všetko, čo sa doteraz naučili v materskej škole i doma. V „Pastelkove“ na nich čakali usmiate pani učiteľky z  1.stupňa. Poniektorí hravo a s ľahkosťou, iní i so slzičkami v očiach, no statočne zdolávali vedomostné prekážky, riešili úlohy a odpovedali na zvedavé otázky z oblasti matematiky, jazykovej výchovy i rozvíjania poznania. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, ale aj šikovné ruky pani učiteliek a detí z ŠKD.

Už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prvákov, ktorí v septembri 2017 zasadnú do lavíc našej školy. Všetci im budeme držať prsty, aby sa im v škole páčilo, aby sa z nich stali úspešní a učenia chtiví žiaci – prváci…

foto

Pozvánka

pozvanVážení rodičia! Blíži sa čas zápisov. Podľa novej legislatívnej úpravy sa zápis do 1. ročníka posúva o viac ako 2 mesiace neskôr. Čo by ste pred zápisom mali vedieť? Aké sú práva i povinnosti zákonných zástupcov? V ľavom paneli v sekcii Zápis do 1. ročníka Vám prinášame aktuálne informácie a dokumenty súvisiace so zápisom.

Čas zápisov sa už skončil

prváčkaTohtoroční budúci prváčikovia si na zápis do školy počkali takmer o tri mesiace dlhšie. Konal sa od 1. do 30. apríla 2016. Zápis do 1. ročníka patrí k jedným z nezabudnuteľných dní v živote dieťaťa. Aby takým naozaj bol, o to sa musia zaslúžiť rodičia, pani učiteľky, vychovávateľky, pracovníčky CPPPaP, no a samozrejme vy, milé deti. Téma blížiaceho sa nástupu do školy je iste aktuálna v týchto dňoch v mnohých rodinách. Čas júnovej rozlúčky s materskou školou je predo dvermi, čas príprav do školy sa blíži. Bude sa mi v škole dariť? Bude moja nová pani učiteľka aj dobrou kamarátkou? Budú moji rodičia mať z mojich školských výsledkov radosť? Toľko otáznikov, toľko nezodpovedaných otázok...

Milé deti! Chceme, aby ste sa tešili na každý deň strávený v škole. Veríme, že  toto naše prianie, ktoré je zároveň aj mottom Základnej školy na Ul. E. Lániho v Bytči, splní všetky vaše očakávania.

Uvádzame zoznam zapísaných prvákov a fotografie zo zápisu.

Čítať ďalej: Čas zápisov sa už skončil