Náš vzácny hosť - otec Imrich zo Sicílie

imrichStalo sa už milou tradíciou, že každoročne pri svojej návšteve rodného Slovenska navštívi našich žiakov otec Imrich - františkán zo Sicílie.

Tento rok mali možnosť klásť zvedavé otázky naši siedmaci a ôsmaci. Neobyčajný príbeh nášho hosťa nás obohatil o nové poznatky a súvislosti z oblasti náboženskej výchovy, geografie, ale aj z oblasti spoločensko-vedných predmetov.


Za organizáciu milého stretnutia ďakujeme p. uč. Kuzmíkovej.

Počúvajme tlkot srdca všetkých ľudí na modrej planéte

znamka slovenskoAmnesty International organizuje každý rok v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv(10. decembra) Ma­ratón písania listov na celom svete. Jeho cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín. Je možné napísať listy aj priamo tým, ktorých práva sú porušované.

Aj my sa  pripájame k ľuďom z celého sveta a prispievame k tomu, aby boli ľudské práva rešpektované, chránené a dodržiavané.

V tomto školskom roku organizujeme18. – 20. decembra 2015  prvýkrát Maratón písania listov  aj v našej škole. O priebehu akcie vás budeme priebežne informovať.

Finančná vedomostná súťaž – olympiáda z finančnej gramotnosti

euraV dnešnej dobe je často ťažké orientovať sa vo svete financií. Už v základnej škole treba venovať pozornosť výchove žiakov k tomu, aby si vedeli niečo ušetriť a zároveň dokázali svoje úspory rozumne využiť. Naši piataci mali príležitosť zlepšiť svoju finančnú gramotnosť formou olympiády v rámci hodín ZFG – Základy finančnej gramotnosti. Tá im dala šancu otestovať sa a zároveň si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. V teste hľadali odpovede na otázky - odkiaľ človek získava peniaze, za čo rodičia platia v domácnosti, porovnávali ceny výrobkov v rôznych obchodoch, vkladali peniaze do banky a sporili, počítali mince a bankovky v pokladničke, zoraďovali výdavky rodičov od najmenších po najväčšie. Najlepšie gazdovali: Ninka Kaháková, Šimon Rezák a Kristínka Sopková z 5.B, v 5.A to boli Erika Bernátová, Lukáš Hrobárik a  Jakub Kolek.

Blahoželáme! A tu je foto!

Na ceste k prosociálnosti...

„Ak chceš zmeniť svet, najprv zmeň sám seba...“ R. Roche Olivar

252V mesiacoch november–december si hodiny etickej výchovy zatraktívňujeme projektom SME V ŠKOLE. Spoznávame roviny etiky a etickej výchovy v historických, spoločenských, ale aj environmentálnych súvislostiach. Neobchádzame ani tému Etika a ja, vďaka ktorej sa učíme primerane kriticky myslieť v rovine interpersonálnych či intrapersonálnych vzťahov. Určite neexistuje oblasť života, v ktorej by etika nemala svoje zastúpenie. Preto sme sa pokúšali zostaviť náš osobný etický kódex vo viacerých sférach nášho života. foto

Želajme si, aby sa prosociálnosť, vysoká morálna hodnota, stala prirodzenou súčasťou nejedného z nás...

Hra Euro Run

Euro Run Game1 referenceEurópska centrálna banka a národné centrálne banky krajín eurozóny pripravili  obľúbenú hru Euro Run, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie žiakov základných škôl o eurových bankovkách a minciach. Táto hra má nielen vzdelávací, ale aj zábavný charakter. Je určená pre deti vo veku od 9 – 12 rokov a podporuje rozvoj ich finančnej gramotnosti. Od 25. novembra 2015 do 25. februára 2016 bude prebiehať súťaž. Sto najlepších hráčov získa bankovku 20 € v špeciálnom ráme z akrylového skla s gravírovaním!

Viac sa dozviete, keď kliknete:

www.nove-eurobankovky.eu