Deviataci poznávajú žilinský región

sprievod

Po náročných prípravách na testovanie a prijímacie pohovory dobre nám padol deň oddychu. Prežili sme ho poznávaním reality praktického života a zábavou. Navštívili sme automobilový závod MOBIS v Gbeľanoch neďaleko Žiliny. Viacerých zaujalo a možno i zaskočilo pracovné nasadenie ľudí pri výrobných linkách. Všetkých zaujali stroje – roboty, ktoré pracovali bez akejkoľvek účasti človeka.

V Žiline sme zažili zábavu. Zúčastnili sme sa otvorenia Staromestských slávností. Videli sme slávnostný sprievod na historických autách, pozreli sme si vystúpenie detských súborov. Zaujali nás stánky s remeslami i rôznymi suvenírmi. 

Deň detí v športovom duchu

DSCF7128Keď deti oslavujú svoj sviatok, v našej škole už tradične prebiehajú ŠOH - Školské olympijské hry. Tohtoročné podujatie začalo rozhlasovou reláciou, ktorá nám pripomenula ich históriu. Neskôr sme sa presunuli a zoradili na plochu futbalového ihriska. Po zapálení ohňa a sľube športovcov, ktorým sa zaviazali súťažiť v duchu fair play, otvorila športové podujatie p. riaditeľka. Tak ako OH spájajú športovcov z celého sveta, tak aj školské OH spájajú žiakov našej školy. Oheň síce už zhasol, ale nám zostanú pekné spomienky na športové zážitky, veď mladší i starší žiaci si preverili svoju obratnosť, postreh a šikovnosť za búrlivého povzbudzovania spolužiakov a triednych učiteľov. Všetci športovci podali skvelé výkony, tí najlepší získali diplomy a boli taktiež ocenení medailami. Aj na vedľajšom ihrisku vypukla športová horúčka, dievčatá a chlapcov roztancovala p. uč. Hulínová, ktorá s nimi cvičila aerobik. Krédom našich hier bolo: „Najdôležitejšie na olympijských hrách nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa, lebo zmyslom nie je víťazstvo, ale čestný boj.“
Ďakujem všetkým kolegom a deťom zo ŽŠR za skvelé podujatie. Krásny športový zážitok nám všetkým bude pripomínať fotogaléria.

Kam sa mince kotúľajú

fig008Kam sa mince kotúľajú je súťaž finančnej gramotnosti pre základné školy, ktorej sa zúčastnili aj naši deviataci počas hodín FIG.

Jej zámerom bolo vzbudiť záujem o problematiku finančnej gramotnosti  a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií. Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS v spolupráci s webovým portálom Dobré nápady. Do súťaže boli zaradení žiaci, ktorí sa po vyplnení online testu zaregistrovali na webovej stránke www.dobre-napady.sk. Test obsahoval 3 témy, každú s piatimi  podotázkami z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Aj touto súťažou sa dievčatá a chlapci učili robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Foto

 

Vône a farby z celého sveta

20160601 095003

Tohtoročný sviatok detí naši ôsmaci oslávili netradične. Navštívili živé múzeum a prechádzali sa po zelenej mape. Ešte stále neviete, kde sme boli? Zavítali sme na niekoľko hodín do Arboréta v Mlyňanoch -  najväčšej zbierky cudzokrajných drevín na Slovensku.Botanická záhrada predčila naše očakávania, jej krása očarila každého z nás, pretože v čase našej návštevy kvitlo veľa drevín , a tak pestrofarebná zbierka bola veľmi pôsobivá.Náučné chodníky postupne odokrývali tajomstvá japonských a čínskych záhrad, papraďových zákutí a pastvou pre oči boli v rozáriu vzácne odrody kvitnúcich ruží.

Zvedavosť nás zaviedla aj do zámku v Topoľčiankach.Tu sme si prezreli jeho dobový interiér, expozíciu vzácneho nábytku, bytových doplnkov a zbraní zo 16. -19. storočia. Nás zaujali aj vitríny s porcelánom a knižnica s pracovňou prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka. Záver našej cesty patril starobylej Nitre. Počas celej cesty vládla dobrá nálada  aj vďaka speváckemu talentu p. uč. Lošákovej.

foto

Listami sme vyjadrili našu spolupatričnosť

DSCF3528Amnesty International Slovensko udelil srdečné poďakovanie a certifikát našej základnej škole za úspešnú účasť na Maratóne písania listov 2015, za vyjadrenie podpory nespravodlivo väzneným či prenasledovaným a žiadanie nápravy porušovania ľudských práv.
Ďakujem našim žiakom za to, že písali inšpirujúce listy, ktoré boli nielen listami, ale aj veľkým darom a obrovskou silou pre budúcnosť nespravodlivo odsúdených.