Dievčatá z Venuše , chlapci z Marsu

P1010179Sme radi, že naši deviataci mali možnosť v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu získať užitočné a praktické informácie o tom, ako sa majú starať o svoje telo, poznať nielen svoju hodnotu, ale aj hodnotu ľudí okolo nich.Prednáška s názvom Dievčatá z Venuše a chlapci z Marsu bola zameraná na rôzne aspekty dospievania, vzájomné vzťahy a vhodné sexuálne správanie. Spoločnou diskusiou si  besedujúci pripomenuli, aký je rozdiel medzi chlapcami a dievčatami pri pozeraní na seba a na svet okolo nich.Rozprávali sa aj o reprodukčnom zdraví, preventívnych prehliadkach u gynekológa a urológa.Dúfame, že získané informácie ich aspoň trochu nasmerujú v období adolescencie.Prednáška bola na vysokej úrovni.fotogaléria

Úskalia dospievania

P1010188S MP Education spolupracujeme už niekoľko rokov, opakovane pre naše dievčatá zo 6. ročníka pripravili besedu s názvom Dospievam alebo život plný zmien.Jej cieľom bolo pomôcť dievčatám pochopiť fyzické a duševné zmeny, ktorými prechádzajú.Pani lektorka, Mgr. Viera Holecová, spolu s nimi pootvorila aj 13. komnatu a spolu nahliadli do tajov dospievania, správnej intímnej hygieny,menštruačného cyklu ako prirodzenej súčasti života ženy.Táto prednáška sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.Nielenže bola veľmi pútavá,ale zároveň aj prezentovaná jazykom dnešných teenagerov. foto

Beseda o mieri

stiahnuť21. septembra si nielen ľudia na celom svete, ale aj naši žiaci pripomenuli Medzinárodný deň mieru.V pojmových mapách vyjadrovali svoje myšlienky o mieri a vojne, tvorili sme papierové holubice, symboly mieru,ktoré niesli odkaz básnika M. Remenia - Mier, to je tráva bez kropají ľudskej krvi. Je to rozkvitnutá Zem - naša modrá planéta. Je modrá od šťastných očí nepoznajúcich sirény náletov, skrývanie sa v pivniciach s jedným snom, snom o mieri a šťastnom úsmeve matky.Mier, najkrajší dar, ktorý človek má, aby mohol siať zrno na chlieb, aby sa mohol narodiť a cítiť život tak zblízka.
Aj my sme chceli na hodinách občianskej náuky priniesť odkaz spolupatričnosti všetkým ľuďom, ktorí si želajú žiť v krajine, kde vládne mier a ľudské porozumenie, pretože pohľad do vyplakaných očí vojnových sirôt zostáva v nás ako žeravé memento po celý život.foto

 

Zrodené z ohňa

Zrodené z ohňaZrodené z ohňa je názov výstavy, ktorú sme navštívili cez hodinu techniky a sveta práce. Nachádza sa v priestoroch Sobášneho paláca. Mohli sme si pozrieť maturitné práce žiakov Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste odbor umelecký kováč.

Keďže vzťah k práci, otázky výberu povolania, osvojenie základných pracovných zručností, orientácia v rôznych oboroch ľudskej činnosti patria k základom týchto predmetov, bola výstava obohatením a spestrením vyučovania. foto

VZÁCNE ZRNKÁ MÚDROSTI

 

nastenka RKAj školský rok 2016/2017 ponúkne žiakom priestor na ich sebarealizáciu. Deťom sme sa opäť rozhodli spestriť vyučovanie tematickými dňami. Vďaka nim stierame hranice medzi predmetmi, približujeme školu reálnemu životu. Ústredným motívom tohto školského roka je múdrosť našich predkov, ktorá sa skrýva v prísloviach. Všetky plánované mesačné aktivity iste prinesú vysokú dávku umenia. Goethe povedal, že kto nevie zúročiť múdrosť vekov, zostáva v temnote a dokáže žiť len zo dňa na deň. I my si uvedomujeme, že nie je potrebné objaviť niečo nové, ale skôr oživiť niečo staré a známe –múdrosť predkov. Po celý rok sa budeme o to pokúšať.

Našim predkom ďakujeme za nádherné dedičstvo, ktoré nám zanechali.