Rok Juraja Turza a etický rozmer palatínových činov

TurzoPokiaľ človek koná v zmysle dobra, neexistuje oblasť v našom živote bez uplatnenia etických princípov. Etické konanie, skutky i etické kódexy sú hlboko zakorenené v histórii našej spoločnosti. Pri príležitosti Roka Juraja Turza prežili naši etikári netradičnú hodinu etickej výchovy. Navštívili Sobášny palác a vďaka pani historičke spoznávali etický rozmer Turzových činov i jeho charakteru. Ich srdca sa dotkol ako láskavý manžel a starostlivý otec, ba aj ako šíriteľ múdrosti, vzdelanosti a podporovateľ tradičnej rodiny. Snažme sa, aby hodnoty, ktorými nás oslovil, našli trvalé miesto aj v našich príbytkoch. 

Podporujeme dobré skutky rovesníkov

detský činDobré skutky detí nie sú merateľná disciplína.Žiadny dobrý skutok nie je zbytočný a nestratí sa. Je v nich ukrytá na prvý pohľad neviditeľná vrúcnosť a empatia detí, ktorým záleží na tom, aby bol svet lepší. V rámci hodín občianskej náuky sme hlasovali za príbehy detí, ktoré sa vedeli v správnej chvíli postaviť na stranu dobra a zachrániť životy, pomôcť v rodine, spolužiakom, kamarátom, iným ľuďom či prírode. Tieto príbehy nielen spríjemnili naše hodiny, ale o čosi viac sme si uvedomili podstatu takých hodnôt, akými sú láska, spolupatričnosť a nezištnosť.foto

Jubilejný 50. ročník Behu 17. novembra

20161103 094825Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa naši najlepší bežci prvýkrát zúčastnili už jubilejného 50. ročníka Behu 17. novembra v Žiline.

Usporiadateľmi tohto bežeckého podujatia boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Slovenská asociácia univerzitného športu. Na štart sa postavilo spolu 11 kategórií (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí).

 

Našu školu reprezentovali:

1 Šušlík Martin
2 Soviar Sebastián
3 Krajíčková Zora
4 Pinčíková Simona
5 Hujová Michaela
6 Hujo Kristián
7 Kaštan Damián
8 Ballová Petronela
9 Gaňa Pavol
10 Pribilová Patricia
11 Chlebina Patrik
12 Hujová Alexandra
13 Salášková Dorothea
14 Jozefiak Marián

Na náročnej blatistej trati s výrazným stúpaním podali naši žiaci výborné výsledky. Najúspešnejším vo svojej kategórií sa stal Kristián Hujo, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Z dievčat vo svojej kategórií bola najrýchlejšia Paťka Pribilová a z chlapcov, ktorí bežali 2 okruhy dosiahol vynikajúci čas Martin Šušlík.

Kompletné výsledky budú zverejnené na utv.uniza.sk

BLAHOŽELÁME VŠETKÝM!

fotogaléria

Víťaz projektu „Pohni Kostrou, Povedz áno športu!“ pre región Stredné Slovensko

B7efsS f0 25157ZŠ E. Lániho – Víťaz projektu „Pohni Kostrou, Povedz áno športu!“ pre región Stredné Slovensko

Naša škola sa vďaka kreatívnej športovej aktivite našich žiakov z 9.A triedy stala víťazom projektu „Pohni Kostrou, Povedz áno športu!“. O víťazoch rozhodla porota zložená z hercov, umelcov a športovcov, ktorí účinkovali v propagačných videách o projekte – Petra Polnišová, Evelyn, Štefan Martinovič, Laco Cmorej, Tomi Kid a iní.

Odmenou pre našu školu bude:

bikelaby by orbis

 

 

 

- športové podujatie BikeLab pre celú školu zadarmo www.bikelab.sk,
- športové vybavenie,
- profesionálne video o škole natáčané filmovým štábom počas výherného športového podujatia, ktoré môže škola využiť na svoju vlastnú propagáciu a žiaci si sami vyskúšajú natáčaciu techniku.

Naša škola POHLA KOSTROU! "Pohni kostrou! Povedz áno športu!"

unnamedNaša škola sa zapojila do projektu zameraného na podporu športovania detí: „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ Cieľom projektu podporeného Národným športovým centrom je podpora športu medzi deťmi a mládežou na základných školách. Spolu so žiakmi deviateho ročníka sme sa presvedčili, že akýkoľvek pohyb je dobrý, nemusí to byť len všedná hodina telesnej výchovy alebo náročný silový tréning. Hlavné je, aby deti pohyb bavil a zabávali sa pri ňom. Náš špeciálny plavecký výcvik pre pokročilých „na suchu“ s trénerom Matúšom pobavil nielen nádejných „suchoplavcov“ ale aj divákov.

Výsledok si môžete pozrieť ;) : http://www.pohnikostrou.sk/galeria/sutazne-videa/