Po stopách slovenského Robina Hooda

P1010055Hej, hore háj, dolu háj, hore hájom chodník, môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojník....Príbeh legendárneho terchovského zbojníka - Juraja Jánošíka - pozná každý Slovák. Oživil aj hodiny občianskej náuky v 6. ročníku. Hovorí o chlapcoch s valaškami, ktorých  sa páni a obchodníci veľmi obávali. Jeho príbeh ožil v ľudovej tvorbe v podobe povestí, rozprávok a piesní. Podľa legiend bohatým bral a chudobným dával. V prieskume o historickom vedomí na Slovensku zaujal Jánošík miesto v prvej desiatke osobností, ktoré sú zdrojom hrdosti na Slovensku. V rodnej obci zbojníka sa každoročne koná festival Jánošíkove dni. Ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi - šuhajovi s čarovným opaskom. foto

Spoznali sme peňažné ústavy v Bytči

P1010052Hovorí sa, že banka je ako trezor, ale tiež zvláštny druh obchodu. V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti a hospodárenia domácnosti piataci absolvovali exkurziu, ktorej cieľom bolo poznať sídla viacerých finančných inštitúcií v Bytči. Počas vyučovacích hodín sa učíme, ako zarobiť peniaze, odkrývame bankové tajomstvá. Orientujeme sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny, snažíme sa porozumieť peniazom, aby sme mali nad nimi kontrolu.Na miesta, ktoré sme dnes navštívili , budeme o pár rokov chodievať ako klienti. fotogaléria

POHNI KOSTROU na snehu!

20170131 114714Potom ako sa naša základná škola stala jedným z víťazov projektu "POHNI KOSTROU, POVEDZ ŠPORTU ÁNO" a užili sme si deň plný športu, nasledovala polročná POHNI KOSTROU lyžovačka - sánkovačka na snehu!
Deti šiesteho ročníka si vychutnali zimný deň v SKI centre Gavurky v Terchovej!

Ďakujeme TERCHOVÁ-RELAX-CENTRUM a samozrejme "POHNI KOSTROU"!

foto

Biblická olympiáda

unnamedDňa 8.2. 2017 sa žiaci 8.A zúčastnili školského kola Biblickej olympiády, kde si zmerali svoje sily vo vedomostiach Starého a Nového zákona. Spoznali vynikájúcu morálnu aj fyzickú silu a mimoriadne vodcovské schopnosti mnohých starozákonných sudcov.

1. miesto získal Danko Petraško, za ním sa umiestnili Patrik Kamas a Matúš Michút. Víťazom srdečne blahoželáme!

Zaujímame sa o dianie okolo nás

Olympiáda ľudských právProblematika ľudských práv sa nás dotýka doslova každý deň. V škole sa žiaci s nimi stretávajú najmä na hodinách občianskej náuky, dejepisu či etickej výchovy. O tom, že naši ôsmaci dokážu prezentovať svoje názory na dianie okolo seba, nás presvedčili v školskom kole Olympiády ľudských práv. Tento rok súťažili vo dvojiciach . Museli zvládnuť vedomostný test, analyzovať výroky z ľudsko -právnej oblasti,spoznávať logá organizácií, ktoré ochraňujú ľudské práva. 1. miesto: A. Tlusťáková a D. Gomola,  2. miesto: P. Kamas a B. Čičút,   3. miesto: P. Randa a P. Strašíková . Blahoželáme!