Návyky poškodzujúce zdravie

Aj naším prianím je, aby sa pravda o škodlivosti drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné a skreslené informácie. Odborná a pútavá prednáška pod názvom Pravda o drogách bola v našej škole zrealizovaná pre žiakov II. stupňa počas piatich vyučovacích hodín. Jej hlavným cieľom bolo, aby  deti porozumeli tomu, prečo drogy nie sú pre nikoho skutočným riešením bežných problémov. Forma tejto výchovno - preventívnej aktivity dievčatá a chlapcov veľmi oslovila, bez zábran sa aktívne zapájali do jej priebehu. 10 právd o drogách zaiste pomôže žiakom lepšie sa zorientovať vo svete, ktorý je plný nebezpečenstiev a nástrah.