Tajomstvo sakristie

28Dňa 28.9.2017 putovali naši prváci s pani učiteľkou Harmečkovou a druháci s pani učiteľkou Gašparíkovou do Kostola všetkých svätých, kde prostredníctvom pána kaplána Peťa Olasa spoznávali tajomstvá miestnosti, ktorá je určená kňazovi a jeho pomocníkom. Pán kaplán im ukázal liturgické predmety, z ktorých ich najviac zaujalo kadidlo. Potom ich kroky viedli k hlavnému oltáru a ku krstiteľnici, kde si pripomenuli svoj vlastný krst. Svoje putovanie ukončili spoločnou modlitbou a spevom. Foto