Sólo pre mier

Pri oslave v New Yorku v sídle OSN zvoní Mierový zvon - Peace Bell, ktorý bol odliaty z mincí darovaných deťmi zo všetkých kontinentov.Na jeho boku nájdeme napísané - Nech žije svetový mier. Týmito slovami sme  začínali hodiny občianskej náuky, počas ktorých sme si pripomenuli Medzinárodný deň mieru. Deti vyjadrovali prostredníctvom pojmových máp svoje myšlienky o mieri a vojne, trieda bola zrazu plná holubíc, ktoré sú symbolom mieru. Do  nich  žiaci vpisovali myšlienky M. Remenia - Mier je najkrajší dar človeka, aby mohol siať zrno na chlieb, je to šťastný úsmev matky, tráva bez kropají ľudskej krvi, rozkvitnutá modrá planéta.

Touto malou spomienkou sme i my chceli poslať odkaz spolupatričnosti ľuďom, ktorí si želajú žiť v krajine, kde vládne ľudské porozumenie.