Krása ľudovej piesne - Slávik Slovenska

        Blíži sa koniec školského roka a s ním jeho bilancovanie.Na našu veľkú radosť  bol pre nás veľmi úspešný aj na speváckom  poli. Darilo sa nám najmä v oblasti  ľudových  piesní, v súťaži Slávik Slovenska.Naše dievčatá  - víťazky školského kola –  zahviezdili vo svojich  kategóriách i na okrese. Nelka Zadubanová – 1.miesto, Radka  Červencová – 3.miesto a Sabínka  Pelikánová –  2.miesto. Nelka postúpila do  krajského kola a bojovala vo veľkej konkurencii v I.  kategórii. Svoj talent pretavila do  nádherného 3.miesta.  Právom jej patrí naše  uznanie a vďaka za  úspešnú  reprezentáciu školy. Poďakovanie však patrí aj  hudobnému doprovodu Karolínke Čičkovej  a Romanke Zadubanovej i všetkým,  ktorí sa zapojili do spevu a ďalej šírili krásu ľudových piesní.  Tešíme sa o rok.   FOTO