Týždeň otvorených dverí - Stredná odborná škola Považská Bystrica

vychovneVedenie Strednej odbornej školy

na Ulici slovenských partizánov 1129/49 v Považskej Bystrici

Vás pozýva na

Týždeň otvorených dverí

od 10.11.2014 do 14.11.2014.

Môžete si pozrieť priestory školy, dielne a pracoviská praktického vyučovania v Považskom Podhradí. Súčasťou bude aj prezentácia študijných a učebných odborov, ktoré sa vyučujú na škole.

Burza informácií

vychovneÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje

„Burzu informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu”  

dňa 11.11.2014 v priestoroch  Hotela Slovakia v Žiline.

Toto podujatie bude realizované formou stánočkov, pri ktorých sa študenti môžu pristavovať a dozvedieť sa množstvo informácii o danej strednej škole (štúdijné a učebné odbory,   počty prijímaných študentov, podmienky prijatia a iné), či zamestnávateľovi (pre budúcnosť). Mnohé budú prezentovať svoje výrobky (odborné stredné školy) a žiaci sa môžu porozprávať s konkrétnymi študentmi, ktorí na daných školách študujú.

Vstup je voľný. Cestovné: približne 3€ (podľa počtu účastníkov)

Deň otvorených dverí - Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava

vychovneSúkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Vranovská 4, 851 01 Bratislava

srdečne pozýva rodičov a žiakov základných škôl na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

vo štvrtok 16.10.2014

Čítať ďalej: Deň otvorených dverí - Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava

Dni otvorených dverí - Súkromné gymnázium v Žiline

vychovneSúkromné gymnázium v Žiline pozýva rodičov a žiakov základných škôl na DNI OTVORENÝCH DVERÍ od 15. do 17. októbra 2014 Miesto konania: Oravská 11 (Bôrik), Žilina

Viac informácií na : www.ssag.sk