Deň otvorených dverí - OA, Veľká Okružná, Žilina

vychovneRiaditeľstvo Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, Žilina  pozýva

všetkých záujemcov o štúdium, žiakov základných škôl, výchovných poradcov a širokú verejnosť na

Deň otvorených dverí,

ktorý sa uskutoční dňa 4. decembra 2014 (štvrtok)

od 10.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch školy.


Súč
asťou Dňa otvorených dverí bude prehliadka školy, prezentácie projektov, diskusie s pedagogickými zamestnancami, ukážky testov na prijímacie skúšky, vedomostné a športové súťaže pre žiakov a účasť na otvorených vyučovacích hodinách. V prílohe Vám zasielame elektronickú verziu pozvánky na Deň otvorených dverí a informačnú príručku "Sprievodca štúdiom OAVOZA pre školský rok 2015/2016".

V školskom roku 2015/2016 sa otvára štúdium v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Deň otvorených dverí - SOŠ elektrotechnická,Liptovský Hrádok

vychovne

Stredná odborná škola elektrotechnická

Celiny 536, Liptovský Hrádok

Vás pozýva na

                   Deň otvorených dverí,

ktorý sa bude konať dňa 3.decembra 2014 (streda)

od 8.00 do 15.00 hod. v priestoroch školy.


Na škole Vás privítajú ľubovoľný deň školského roka  od 7.00 do 14.00 hod.
Informácie o ponúkaných odboroch sú aktuálne na web stránke:
http://www.soselh.sk/skola/ponukane-odbory

Rodičovské združenie

vychovneInformačné rodičovské združenie pre rodičov deviatakov sa stalo na našej škole už tradíciou. Inak tomu nebolo ani tento rok a 24. novembra 2014 sme stretnutie uskutočnili.

Rodičia boli oboznámení s dôležitými termínmi, so spôsobom hľadania informácií o stredných školách na internete a zástupcovia zo Súkromnej strednej odbornej školy v Bytči, Strednej odbornej školy podnikania v Žiline, Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici, Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici, Súkromnej umeleckej školy v Martine a Dopravnej akadémie v Žiline predstavili svoje školy, odbory, spôsob prijímania deviatakov a odpovedali na otázky rodičov.

Všetkým rodičom ďakujeme za účasť, predstaviteľom škôl za ochotu prísť a našim deviatakom prajeme, aby si vybrali tú správnu školu a nech sa im podarí úspešne prejsť prijímacím konaním!

Foto

Deň otvorených dverí - Stredná priemyselná škola PB

vychovneStredná priemyselná škola

Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Vás pozýva na

Deň otvorených dverí,

ktorý sa bude konať dňa 11.decembra 2014

v troch vstupoch: o 8.00 , 9.30 , 11.00 hod. v priestoroch školy.

Rodičovské združenie pre rodičov deviatakov

vychovnePozývame rodičov našich deviatakov na informačné rodičovské združenie dňa 24. novembra 2014 (pondelok) o 15.hod. v 9.A triede.

Rodičia budú oboznámení s dôležitými termínmi (Testovanie 9, podávanie prihlášok na stredné školy, prijímacie skúšky), so spôsobom hľadania informácií o stredných školách na internete a zástupcovia zo stredných škôl predstavia svoje školy, odbory, spôsob prijímania deviatakov a odpovedia na otázky rodičov.

Po skončení prezentácií bude nasledovať triedne rodičovské združenie.

Stredné školy, ktoré potvrdili účasť na RZ:

Gymnázium, Bytča

Súkromná stredná odborná škola, Bytča

Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

Dopravná akadémia, Žilina

Súkromná umelecká škola, Martin

Dni otvorených dverí

Stvychovneredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline  Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13.novembra 2014 od9.00 hod. do 16.00 hod.

Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 14.novembra 2014 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Gymnázium, Hlinská 29, Žilina Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 19.novembra 2014 od 11.00 hod. do 13.30 hod. V rámci Dňa otvorených dverí bude aj beseda s vedením školy pre rodičov od 11.00 hod. do 15.00 hod....

Čítať ďalej: Dni otvorených dverí

Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu

cesta copyDňa 11. novembra 2014 sme sa so žiakmi deviatych ročníkov zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom „Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu“, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline. Každoročná prezentácia bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch hotela Slovakia...

Čítať ďalej: Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu