Prihlášky na stredné školy

vychovne 

Deviataci   POZOR!

Blíži sa čas vypisovania prihlášok na stredné školy. Triedni učitelia vám rozdajú návratky, ktoré prinesiete vyplnené do konca marca. Podľa týchto návratiek budú vyplnené vaše prihlášky a na začiatku apríla ich dostanete domov. Každý žiak si môže podať dve prihlášky. Prihlášky podpíše váš zákonný zástupca, vy a dáte ich potvrdiť u lekára. Potom ich prinesiete naspäť do školy, najneskôr 10. apríla.


Deň otvorených dverí - Gymnázium, Bytča

GYMvychovneNÁZIUM BYTČA
Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča
Vás srdečne pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční dňa 12. 2. 2015
v čase od 11.00 - 15.00.

Umelecký kováč

Strednávychovne odborná škola strojnícka z Kysuckého Nového Mesta, ako jedna z posledných štátnych škôl, ponúka študijný odbor Umelecko-remeselné spracúvanie kovov so zameraním na kováčske a zámočnícke práce ( umelecký kováč). Poskytuje finančnú výpomoc pri internátnom ubytovaní. V prvom ročníku zabezpečí pracovný odev. Žiaci vyšších ročníkov majú možnosť privyrobenia si v rámci odborného výcviku.

Viac informácii na tel. čísle 0904 592 402- majster OV Mgr. Jozef Hodás.