Deň otvorených dverí - Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava

vychovne

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,

Vranovská 4,  851 01 Bratislava pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ,

ktorý sa uskutoční dňa 8.10.2015,

Čaká na Vás zaujímavý program od 9.00 hod. do 13.30 hod.:

 

- privítanie a prezentácia školy

- základné informácie o možnosti štúdia na našej škole

- laserová strelnica

- ukážky výcvikových zbraní a základné informácie o streľbe a zbraniach

- ukážky výcviku profesijnej sebaobrany

- ukážky kondičných a špeciálnych tréningov v telocvični

- testovanie sily kopu na špeciálnom mechu

- ukážky odborných predmetov kriminalistika, právo a ochrana osôb a

majetku

- právne rady, psychologické poradenstvo

 

„Burzu informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu”

 

vychovne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje „Burzu informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu”   dňa 14.10.2015  v priestoroch  Hotela Slovakia v Žiline.

Toto podujatie bude realizované formou stánočkov, pri ktorých sa študenti môžu pristavovať a dozvedieť sa množstvo informácii o danej  strednej  škole (štúdijné a učebné odbory,   počty prijímaných  študentov,  podmienky  prijatia  a iné), či zamestnávateľovi (pre budúcnosť). Mnohé budú prezentovať svoje výrobky (odborné stredné školy) a žiaci sa môžu porozprávať s konkrétnymi študentmi, ktorí na daných školách študujú.

 

 

 

2. kolo prijímacieho konania . OA VO ŽA

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 

vychovne

 informuje o realizácii 2. kola prijímacieho konania pre štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia pre školský rok 2015/2016. 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa budú konať dňa 16. júna 2015 (utorok).

Prihlášky záujemcov o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline je potrebné odoslať poštou alebo odovzdať osobne na sekretariáte riaditeľky školy najneskôr do 15. júna 2015 do 11.00 hod. Pre 2. kolo prijímacieho konania platia kritériá z 1. kola prijímacieho konania, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke školy – www.oavoza.sk.

2. kolo prijímacieho konania

vychovne

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

oznamuje žiakom 9. ročníka, ktorí neboli prijatí na strednú školu , že má voľné miesta na 3-ročné učebné odbory:

6460 H predavač

6451 H aranžér

6481 H skladový operátor

2964 H cukrár

2962 H pekár

2955 H mäsiar – lahôdkar

2.kolo prijímacích skúšok ( matematika a slovenský jazyk ) na študijné odbory:

6341M škola podnikania a 6405 K pracovník marketingu  sa bude konať 16. júna 2015 .

K prijatiu je potrebná prihláška na strednú školu a zápisný lístok.

Kontakt: 041/5622493, 0903524314

Beseda so slovenským františkánom žijúcim na Sicílii

sicilia mapPrednedávnom sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka mali možnosť dozvedieť o „nenápadných hrdinoch“ – ľuďoch prenasledovaných totalitným režimom v bývalom Československu. V osobe brata Imricha, františkána žijúceho na Sicílii, sa mohli s jedným z nich stretnúť osobne. Žiakov zaujal  jeho dramatický útek z rodnej krajiny, prvé dni v cudzine, pocity emigranta - neznalosť jazyka, osamelosť.

Napokon spomienky na neľahké obdobie života vystriedalo  radostné rozprávanie o Sicílii, o službe kňaza a rehoľníka, o rozdielnosti kultúr, ale aj o aktuálnej spoločenskej problematike imigrantov z Afriky. foto

Testovanie 9 – 2015

testovanie-logo

V stredu 15.4.2015 čaká našich deviatakov Testovanie 9 - 2015.

Už si mohli dvakrát vyskúšať svoje vedomosti pri Kompare 8 a Kompare 9. Tento raz však už ide o viac. Úspech pri Testovaní 9 môže byť rozhodujúce pri prijímaní na stredné školy.

Čo je pri testoch povolené, čo je zakázané a časový harmonogram nájdete v pokračovaní tohto článku...

Čítať ďalej: Testovanie 9 – 2015

Talentové škúšky - SUŠAT, Bratislava

vychovneStredná umelecká škola animovanej tvorby
POZÝVA
27.3.2014 o 9tej   budúcich animátorov, grafikov,
fotografov, odevných dizajnérov a filmárov
na TALENTOVÉ SKÚŠKY !!!

UPOZORŇUJE NA NOVÝ ŠTÚDIJNÝ ODBOR :
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA ZVUK STRIH

Nadaným študentom zo slabých sociálnych pomerov
umožňujeme študovať zadarmo !!!!!!!! 

Kliknite na www.uat.sk

Ďalšie články...

  1. Prihlášky na stredné školy