Stretnutie so zamestnávateľmi o duálnom vzdelávaní

vychovneStredná odborná škola strojnícka,

Športovcov 341/2, Považská Bystrica

pozýva rodičov žiakov 9. ročníkov na stretnutie so zamestnávateľmi

o duálnom vzdelávaní

dňa 21.marca 2017 o 16.00 hod. v jedálni SOŠ strojníckej.

 

 

Príprava na prijímacie skúšky

vychovneSúkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina

pozýva žiakov 9. roč. a ich rodičov na prípravné vzdelávanie

k prijímacím skúškam v dňoch 20. - 23. marca 2017

v čase od 14.30 - 16.30 hod.

Záujemci sa môžu prihlásiť na tel.čísle 0911 566 901 do 17.marca 2017

Duálne vzdelávanie

vychovneDuálne vzdelávanie

Mnohé stredné odborné školy ponúkajú možnosť duálneho vzdelávania. Prax žiaci vykonávajú priamo u zamestnávateľov, ktorí ponúkajú rôzne benefity a štipendiá, príp. po ukončení vzdelávania pracovné miesto. Záujemcovia o duálne vzdelávanie posielajú prihlášku zamestnávateľovi a absolvujú prijímací pohovor do konca marca. Rozhodnutie zamestnávateľa o prijatí sa potom pripojí k prihláške na strednú školu (do 10.apríla). V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu.                       

Deň otvorených dverí - Pink Harmony (Súkromné konzervatórium; Súkromné športové gymnázium; Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva)

vychovnePink Harmony (Súkromné konzervatórium; Súkromné športové gymnázium; Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva ) vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa  17.2. 2017 o 10:00 do 15:00 hod v priestoroch školy.

Deň otvorených dverí - Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova, Žilina

vychovneStredná odborná škola stavebná, Tulipánova, Žilina vás srdečne  pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa   2.2. 2017 od 8:00 do 15:00 hod v priestoroch školy.

 

 

Žiaci si môžu prísť napísať cvičné testy k prijímacím skúškam

2.2.2017  od 8:00 do 15:00 hod

24.2.2017  od 8:00 do 15:00 hod

27.2.2017  od 8:00 do 15:00 hod

Ďalšie články...

  1. Prihlášky - talentové kolo