Deň otvorených dverí - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13 v Žiline

vychovne

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Vysokoškolákov 13 v Žiline

pozýva na     DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ,

ktorý sa uskutoční dňa 18.11.2015,   od 8.00 - 17.00 hod.

Čítať ďalej: Deň otvorených dverí - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13 v Žiline

Deň otvorených dverí - Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

vychovneStredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ,

ktorý sa uskutoční dňa 13.10.2015,

                    od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 -dôležité informácie o študijných a učebných odboroch

- prehliadku areálu školy, školského internátu, dielní praktického vyučovania,

- účasť na medzinárodnej súťaži „Mladý stavbár“

- ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov,

- informačné materiály o škole a štúdiu,

- možnosť nahliadnuť do odborných učební školy s odborným výkladom,

- informácie o mimoškolskej činnosti a práci na rôznych projektoch