Budúci automechanici získali 2. miesto

automechanicDopravná akadémia v Žiline pozvala všetkých budúcich záujemcov o štúdium v odbore automechanik na súťaž zručnosti, ktorú organizovali16.11.2015. Chlapci z 9.B neváhali, postavili si družstvo a vrhli sa do boja. Lukáš Gaňa, Adrián Hudek, Dominik Bočko si merali sily s ostatnými žiakmi základných škôl. Svoje vedomosti a praktickú zručnosť  potvrdili získaním 2. miesta. Dopravná akadémia im iste s radosťou otvorí svoje brány.

 

učlist

Informačné rodičovské združenie

vychovnePozývame rodičov našich deviatakov na informačné rodičovské združenie dňa 30. novembra 2015 (pondelok) o 15.hod. v 9.B triede.

Rodičia budú oboznámení s dôležitými termínmi (Testovanie 9, podávanie prihlášok na stredné školy, prijímacie skúšky), so spôsobom hľadania informácií o stredných školách na internete a zástupcovia zo stredných škôl predstavia svoje školy, odbory, spôsob prijímania deviatakov a odpovedia na otázky rodičov.

Po skončení prezentácií bude nasledovať triedne rodičovské združenie.

Deň otvorených dverí - Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

vychovnePedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti

a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

pozýva na     DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ,

ktorý sa uskutoční dňa 19. 11.2015  od 8.00 do 15.00 hod.