Deň otvorených dverí na Súkromnej strednej umeleckej škole a Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu, ul. J. Lettricha v Martine

vychovneSrdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 18. 10. 2016 v čase od 8:00 do 16:00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole a Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu, ul. J. Lettricha v Martine.

Deň otvorených dverí - SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina

vychovne

SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina organizuje dňa 13.októbra 2016 (štvrtok) 8. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručnosti žiakov pod názvom "Mladý stavbár" v odboroch murár, operátor stavebnej výroby, inštalatér, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.

Žiaci a ich rodičia sa môžu zúčastniť súťaže ako diváci a súčasne si môžu v rámci „Dňa otvorených dverí“ prezrieť areál školy a školských dielní a získať informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2017/2018.

Deň otvorených dverí - PinkHarmony

vychovneMáte na Vašej škole talentovaných žiakov? Športovcov alebo umelcov? Práve pre nich a ich rodičov sme pripravili DOD – konzultačný deň v piatok 14. 10. 2016 od 9:00 hod. spojený s prezentáciou školy.

Cieľom podujatia je príprava záujemcov na talentové skúšky pod vedením profesionálnych pedagógov jednotlivých študijných odborov. Zároveň chceme oboznámiť žiakov so študijnými odbormi, s podmienkami talentových skúšok, s pedagógmi a rovnako aj s prostredím škôl, v ktorých sa výučba realizuje.

www.pinkharmony.sk

Deň otvorených dverí - Dopravná akadémia

vychovneSrdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí,
ktorý sa bude konať dňa 11. 10. 2016
v čase od 10:00 do 15:00 hod.
v DOPRAVNEJ AKADÉMII, Rosinská cesta 2, Žilina.

 

Ďalšie články...

  1. Testovanie 9 - 2016