Deň otvorených dverí

vychovneSúkromná stredná umelecká škola a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Ul. J. Lettricha č. 3, 03601 Martin - Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16.10.2012 od 8.00 hod. do 16.00 hod. www.ssusmartin.sk

Deň otvorených dverí

vychovneSúkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava - Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5.12.2012. www.uat.sk Študijné odbory: animovaná tvorba, grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn.

Deň otvorených dverí

vychovneStredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 01001 Žilina - Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 5.10.2012 od 9.30 hod. do 13.30 hod. v priestoroch školy. www.spospredza.edu.sk, 041/7232707, 041/7232365
Školský vzdelávací program: Záhradná architektúra, Kynológia, Ekonomika a organizácia, Agroturistika, Menežment v pôdohospodárstve, Podnikanie v cestovnom ruchu.

Deň otvorených dverí

vychovneSúkromné gymnázium v Žiline, Oravská 11 - Vás pozýva na dni otvorených dverí od 8. do 12. októbra 2012 v priestoroch školy. Viac informácií: www.ssag.sk, 041/7235315.

Dôležité termíny pre deviatakov

vychovneŽelám všetkým žiakom pekný štart do nového škol. roka. Veľa úspechov želám hlavne deviatakom pri výbere strednej školy a prikladám zopár dôležitých termínov:

Do 20.2.2013 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností.

13.3.2013 - sa uskutoční testovanie T-9 - náhradný termín bude 26.3.2013

25.3.2013 - 15.4.2013 - sa uskutočnia talentové skúšky.

Do 10.4.2013 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na ostatné odbory a 8-ročné gymnázium.

 13.5. -16.5.2013 - 1. kolo prijímacích skúšok (aj 8-ročné gymnázia).

18.6.2013 - 2.kolo prijímacích skúšok.

Štúdium na strednej škole

vychovneSúkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina ponúka žiakom, ktorí dosiahli v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9.ročníka celkové hodnotenie prospel s vyznamenaním, možnosť absolvovať bezplatne 1. ročník štvorročného štúdia na oboch našich odboroch /6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu, 6317 6 00 obchodná akadémia/. www.soaza.sk 

Ďalšie články...

  1. Informácie o možnosti štúdia