Deň otvorených dverí

                   Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, 0101 Žilina      vychovne Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. nov. 2012 od 8.00 hod. do 17.00 hod. - www.soaza.sk

Deň otvorených dverí

  

vychovne

           Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci, Horná 137, 022 01 Čadca - Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22.11.2012 od 8.30 hod. do 15.30 hod. www.pasaca.edu.sk, www.szsfaca.edu.sk 

ZRPŠ pre deviate ročníky

vychovneVážení rodičia žiakov 9. ročníkov, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  15.11.2012 (vo štvrtok) o 15.00 hod. v triede 7.B. Na rodičovskom združení sa zúčastnia aj zástupcovia stredných škôl. Po ich prezentácií sa uskutočnia triedne združenia.

Deň otvorených dverí

         

vychovne

Gymnázium, Hlinská 29, 01001 Žilina - Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22.11.2012 od 11.00 hod. do 13.30 hod.. Pre rodičov je pripravená beseda s vedením školy od 11.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí

vychovneSOŠ podnikania, Sasinkova 45, 0101 Žilina - Vás pozýva na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia od 10. do 14.12.2012 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Tel. 041/5622218, www.sospza.sk

Deň otvorených dverí

vychovneDopravná akadémia Žilina, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina - Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 23. októbra 2012 od 10.00 hod. do 15.00 hod. www.doaza.edu.sk

Deň otvorených dverí

vychovneKomplex škôl športu a umenia, Pink Harmony Academy, Kalinčiakova 87, Zvolen - Vás pozýva na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia: 19.10.2012 (piatok) od 9.00 hod. v koncertnej sále; 24.11.2012 (sobota) od 9.00 hod. v koncertnej sále; 8.12.202 (sobota) od 9.00 hod. v koncertnej sále. www.pinkharmony.sk

Ďalšie články...

  1. Deň otvorených dverí