Usmernenie k prijímacím skúškam na SŠ

vychovne Milí deviataci,

  vzhľadom k tomu, že od 1.januára 2013 nadobúda účinnosť nový školský zákon, upozorňujem Vás na zmeny pre prijímacie skúšky konané v školskom roku 2012/2013 (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014).

    Bez prijímacej skúšky môžu byť uchádzači prijatí len do 1.ročníka:

  • strednej odbornej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ktorých absolvovaním získa nižšie stredné odborné vzdelanie,
  • strednej odbornej školy do najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie. 

   Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium na odboroch strednej školy (gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium) musia konať prijímacie skúšky okrem žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

  

Deň otvorených dverí

vychovneStredná priemyselná škola, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica - Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2012 od 8,00 - 13,00 hod. v priestoroch školy. V prípade, že sa rozhodnete zúčastniť,nahláste svoju účasť na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Deň otvorených dverí

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina - Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 6.decembra 2012 od 12,30 hod. do 15,00 hod. www.oavoza.sk

Deň otvorených dverí


Obchodná akadémia sv.Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina - Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 12.decembra 2012 od 10,30 hod. do 15,00 hod. www.oataza.edu.sk

Deň otvorených dveríGymnázium Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča - Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 13.decembra od 11,30 hod do 15,00 hod. www.gymbytca.edu.sk

Ďalšie články...

  1. Deň otvorených dverí