DOD Dopravná akadémia Žilina

vychovneDopravná  akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina pozýva výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium na Dopravnej akadémii na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ , ktorý sa uskutoční dňa 8. októbra 2013. Navštíviť nás môžete v čase od 10:00 do 15:00 hod. 

Čítať ďalej: DOD Dopravná akadémia Žilina

DOD SOŠ, Ulica slovenských partizánov v Považskej Bystrici

vychovneSrdečne pozývame výchovných poradcov, triednych učiteľov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl a ich rodičov na Týždeň otvorených dverí, ktorý sa v priestoroch Strednej odbornej školy, Ulica slovenských partizánov 1129/49 v Považskej Bystrici uskutoční v dňoch od 7. októbra do 11. októbra 2013. Môžu si pozrieť priestory školy, priebeh vyučovania, miestne odlúčené pracovisko aj priestory odbornej výchovy v Považskom Podhradí.

Harmonogram Testovania 9 - 2013

vychovne Dňa 13.3.2013 (streda) sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Žiaci našej školy budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (v rozsahu učiva 2.stupňa ZŠ). Povolenými pomôckami sú: kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. Zakázané pomôcky sú: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. Informácie o Testovaní 9 získate na stránke www.nucem.sk, resp. u Mgr.M.Mackovej.

Harmonogram Testovania 9 - 2013

Matematika

8.10 - 8.20 h. - úvodné pokyny k testovaniu a rozdaniu OHkT

8.20 - 8.25 h. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.25 - 9.35 h. - administrácia testu

9.35 - 9.40 h. - zozbieranie testov a OHkT

9.40 - 10.00 h. - prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10.00 - 10.10 h. - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT

10.10 - 10.15 h. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.15 - 11.15 h. - administrácia testu

11.15 - 11.20 h. - zozbieranie testov a OHkT

 Harmonogram pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zaradených do 1.skupiny obmedzenia  (vývinové poruchy učenia, chorí a zdravotne oslabení atď.)

Matematika

8.10 - 8.20 h. - úvodné pokyny k testovaniu a rozdaniu OHkT

8.20 - 8.25 h. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.25 - 9.50 h.- administrácia testu

9.50 - 9.55 h. - zozbieranie testov

9.55 - 10.15 h. - prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10.15 - 10.25 h. - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT

10.25 - 10.30 h. - rozdanie testov a oboznámie sa s testom

10.30 - 11.45 h. - administrácia testu

11.45 - 11.50 h. - zozbieranie testov a OHkT

Držíme našim deviatakom palce a prajeme im čo najlepšie výsledky!

Nové odbory

vychovneStredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1.mája 1264, Púchov oznamuje, že v novom šk.r. 2013/2014 otvárajú nové odbory:

      - obchod a podnikanie (4.ročný odbor s maturitou)     

      - kozmetička a vizážistka (4.ročný odbor s maturitou)

Deň otvorených dverí

 vychovne  Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina - Vás        pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 19. februára 2013 od 10,00 hod do 15,00 hod

Deň otvorených dverí

vychovne     Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina - Vás srdečne pozýva na Deň  otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15. februára 2013 od 09,00 hod do 13,00 hod.

     Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina - Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7.februára 2013 od 11,00 hod. do 16,00 hod

Deň otvorených dverí

vychovneGymnázium, Školská 234/9, 017 01 Považská Bystrica Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 30.januára 2013 od 7,45 hod. Pokiaľ sa rozhodnete zúčastníť, nahláste sa u výchovnej poradkyni. 

Ďalšie články...

  1. Deň otvorených dverí