Súkromné gymnázium v Žiline - bilingválne vzdelávanie

vychovneSúkromné gymnázium v Žiline pozýva záujemcov o bilingválne vzdelávanie na 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2014 v priestoroch školy podľa zverejnených kritérií.

V prípade záujmu pošlite, prosím, prihlášku na adresu školy do 13. júna 2014.

Žiaci, ktorí už úspešne absolvovali prijímacie skúšky na inom bilingválnom gymnáziu, budú prijatí bez prijímacích skúšok.        www.ssag.sk

Deviataci POZOR! - Prihlášky na stredné školy

Blíži sa čas vypisovania prihlášok na stredné školy. Triedni učitelia Vám rozdajú návratky, ktoré prinesiete vyplnené do konca marca. Podľa týchto návratiek budú vyplnené Vaše prihlášky a na začiatku apríla ich dostanete domov. Prihlášku podpíše Váš zákonný zástupca, Vy a dáte ju potvrdiť u lekára. Potom ju prinesiete naspäť do školy najneskôr 10 apríla.

Testovanie 9-2014

vychovneNašich deviatakov potrápi v stredu 12.3.2014 Testovanie 9-2014.

Doteraz mali dvakrát možnosť vyskúšať si svoje vedomosti pri Kompare 8 a Kompare 9. Tento raz však už ide o viac. Úspech pri Testovaní 9 môže byť kľúčom pri prijímacom konaní na stredné školy.

Čo je pri testoch povolené, čo je zakázané a časový harmonogram nájdete v pokračovaní tohto článku...

Čítať ďalej: Testovanie 9-2014

DOD Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline

vychovneSPŠ stavebná na Veľkej okružnej v Žiline pozýva žiakov a rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 6.2.2014 od 11,00 h do 16,00 h.

Čaká vás prehliadka priestorov školy, ukážky z využitia grafických programov CAD, ročníkových prác, stredoškolskej odbornej činnosti či vyučovania cudzích jazykov. Získate informácie o prijímacích pohovoroch, školskom vzdelávacom programe, projektoch školy či uplatnení absolventov.

www.spssza.sk

Súkromná spojená škola Ul.J.Lettricha, M a r t i n

Súkromná spojená škola Ul.J.Lettricha, M a r t i n   s organizačnými zložkami :Súkromná stredná umelecká škola (SSUŠ) a Súkromného hudobné a dramatické konzervatórium (SHDK) pozýva na DOD, ktorý sa uskutoční dňa 18.01.2014 (sobota) v priestoroch ich školy .

Záujemcom budú sprístupnené jednotlivé ateliéry, odprezentované školské vzdelávacie programy, metódy a formy vyučovania.

DOD Súkromná stredná odborná škola podnikania v Bytči

vychovneSSOŠ podnikania v Bytči Vás pozýva na DOD v stredu 15.1. 2014 od 8.00 hod. v priestoroch školy na Sidónie Sakalovej 182.

Program:

                              1. Informácie o škole a možnosti štúdia.

                              2. Informácie o prijímacích pohovoroch na školský rok 2014/2015

                              3. Diskusia

                              4. Prehliadka priestorov školy spojená s programom žiakov školy.

Informačné rodičovské združenie

Informačné rodičovské združenie pre rodičov deviatakov sa stalo na našej škole už tradíciou. Inak tomu nebolo ani tento rok a 28. novembra 2013 sme stretnutie uskutočnili.

Rodičov sme oboznámili s dôležitými termínmi (Testovanie 9, podávanie prihlášok na stredné školy, prijímacie skúšky), so spôsobom hľadania informácií o stredných školách na internete a zástupcovia zo Súkromnej strednej odbornej školy v Bytči, Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline, Strednej odbornej školy podnikania v Žiline, Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici a Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici predstavili svoje školy, odbory, spôsob prijímania deviatakov a odpovedali na otázky rodičov.

Všetkým rodičom ďakujeme za účasť, predstaviteľom škôl za ochotu prísť a našim deviatakom prajeme, aby si vybrali tú správnu školu a nech sa im podarí úspešne prejsť prijímacím konaním!