Deň otvorených dverí - Súkromná spojená škola, Martin

vychovneSúkromná spojená škola, Ul.J.Lettricha č.3, 036 01 Martin

p o z ý v a  na „I. Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční dňa 23.10.2014 (štvrtok) od 08.00 hod. - do 16.00 hod. v priestoroch školy.

Sprístupnené Vám budú jednotlivé ateliéry, budú Vám odprezentované školské vzdelávacie programy, metódy a formy vyučovania v škole.

Deň otvorených dverí - Dopravná akadémia

vychovneDopravná  akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina

pozýva výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium na Dopravnej akadémii na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 14. októbra 2014. Navštíviť nás môžete v čase od 10.00 do 15.00 hod..

Čítať ďalej: Deň otvorených dverí - Dopravná akadémia

Stavbársky deň

vychovneRiaditeľ SOŠ Považská Bystrica srdečne pozýva žiakov ZŠ, ich rodičov, učiteľov a širokú verejnosť na Stavbársky deň. Príďte sa presvedčiť o tom, že sme moderná škola orientovaná na žiaka s podmienkami pre jeho všestranný a odborný rozvoj.

Praktické ukážky zručností žiakov v jednotlivých odboroch. Prehliadka priestorov školy. Poskytnutie informácií o štúdiu. Výstava prác a výrobkov žiakov. Súťaž zručnosti a pozornosti pre žiakov ZŠ 9. október 2014   8:30 - 15:00 hod.  SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

2. kolo prijímacích skúšok

Obchodná akadémia,

Jesenského 259/6,Považská Bystrica

vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na 17. 06. 2014.

Kritériá na prijatie sú zhodné s kritériami pre 1. kolo prijímacích skúšok.
Pre záujemcov o štúdium v triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy sa v ten istý deň uskutočnia aj talentové skúšky.

Oznámenie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľka  Strednej odbornej školy podnikania 010 01 Žilina na základe § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade oznamuje vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania

pre naplnenie voľných miest po 1. kole prijímacieho konania v:

4- ročných  študijných odboroch ukončovaných maturitnou skúškou:

6341 M škola podnikania

6405 K pracovník marketingu

Prijímacia skúška z Matematiky a zo Slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční v sídle školy v utorok 17. júna 2014 o 8.00 h.

 

a 3 – ročné učebné odbory :

 

2955 H mäsiar lahôdkar

2964 H cukrár

6451 H aranžér

6460 H predavač

6481 H skladový operátor

Prihlásení uchádzači do trojročných učebných odborov budú prijatí bez prijímacích skúšok.

 

Prihlášky spolu so zápisným lístkom do 2. kola prijímacieho konania musia byť doručené na adresu Strednej odbornej školy podnikania 010 01 Žilina  najneskoršie do dňa prijímacích skúšok.

 

Kritériá prijatia ostávajú rovnaké ako pre 1. kolo a sú zverejnené na http://www.sospza.sk/">www.sospza.sk  v sekcii Prijímacie skúšky.

Výsledky prijímacích skúšok v 2. kole oznámi škola na svojej webovej stránke http://www.sospza.sk/">www.sospza.sk

a na vývesnej tabuli budovy školy v deň prijímacích skúšok .

Zápis úspešných uchádzačov sa uskutoční v deň prijímacích skúšok  - 17.6.2014 .

 

Príprava na talentové skúšky pre ôsmakov

vychovneZákladná umelecká škola v Bytči

ponúka

prípravný kurz na talentové skúšky z výtvarnej výchovy.

Kurz je určený pre ôsmakov, ktorí v budúcom školskom roku budú robiť talentové prijímacie skúšky do strednej školy z výtvarnej výchovy.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa do 30.júna 2014 v ZUŠ.

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

vychovneObchodná akadémia Považská Bystrica organizuje pre uchádzačov o štúdium na škole prípravné kurzy na prijímacie skúšky.

Kurz zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční 28. apríla 2014 od 14.30 a kurz z matematiky 29. apríla 2014 od 14.30. Oba kurzy budú trvať približne 90 minút a sú bezplatné.

V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript." data-mce-href="mailto:<a href="mailto:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript."><a href="mailto:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. na čísle 042/432 3842.</span></p>"</p>"