Deň otvorených dverí - Súkromná spojená škola, Martin

vychovneSúkromná spojená škola, Ul.J.Lettricha č.3, 036 01 Martin

p o z ý v a  na „I. Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční dňa 23.10.2014 (štvrtok) od 08.00 hod. - do 16.00 hod. v priestoroch školy.

Sprístupnené Vám budú jednotlivé ateliéry, budú Vám odprezentované školské vzdelávacie programy, metódy a formy vyučovania v škole.