2. kolo prijímacích skúšok

Obchodná akadémia,

Jesenského 259/6,Považská Bystrica

vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na 17. 06. 2014.

Kritériá na prijatie sú zhodné s kritériami pre 1. kolo prijímacích skúšok.
Pre záujemcov o štúdium v triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy sa v ten istý deň uskutočnia aj talentové skúšky.