Deň otvorených dverí - Súkromná spojená škola

vychovne

Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami Súkromná stredná umelecká škola  (SSUŠ) a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium  (SHDK) na Ul.J.Lettricha č.3 v M a r t i ne - Ľadoveň pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ,

ktorý sa uskutoční dňa 17.10.2017  od 8.00 hod. do 16.00 hod.