Testovanie 5

testovanie 5

 

 

 

V stredu 22.11.2017 čaká našich piatakov Testovanie 5 - 2017.

Čo je pri testoch povolené, čo je zakázané a časový harmonogram nájdete v pokračovaní tohto článku...

Testované predmety:SJL a MAT

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero

Zakázané pomôcky:kalkulačky, rysovacie pomôcky, mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

Harmonogram Testovania 5-2017:

8.00 - 8.10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH MAT

8.10 – 8.20 h:  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h: administrácia testu MAT

9.20 – 9.25 h: zozbieranie OH a testov (žiaci so ZZ majú predĺžený čas)

9.25 – 9.45 h:prestávka(rozbalenie, narátanie a kontrola testov SJL administrátormi)

9.45 - 9.55 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH SJL

9.55 – 10.05 h: rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05 h:administrácia testu SJL

11.05 – 11.10 h: zozbieranie OH a testov

Všetkým piatakom prajeme veľa šťastia :-)