Ďeň otvorených dverí - SOŠ stavebná, Tulipánova 2, Žilina

vychovneSOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina

organizuje dňa 12.októbra 2017 (štvrtok) 9. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručnosti žiakov pod názvom "Mladý stavbár" v odboroch murár, operátor stavebnej výroby, inštalatér, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár.

Žiaci a ich rodičia sa môžu zúčastniť súťaže ako diváci a súčasne si môžu v rámci „Dňa otvorených dverí“ prezrieť areál školy a školských dielní a získať informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2018/2019.