Testovanie 9

testovanie logo

 

 

 

V stredu 5.4.2017 čaká našich deviatakov Testovanie 9 - 2017.

Už si mohli dvakrát vyskúšať svoje vedomosti pri Kompare 8 a Kompare 9. Tento raz však už ide o viac. Úspech pri Testovaní 9 môže byť rozhodujúci pri prijímaní na stredné školy.

Čo je pri testoch povolené, čo je zakázané a časový harmonogram nájdete v pokračovaní tohto článku...

Testované predmety: SJL a MAT

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Náhradný termín testovania: 20.4.2017 v krajských mestách - zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

Harmonogram Testovania 9-2017:

8.00 - 8.10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH MAT

8.10 – 8.20 h:  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h:  administrácia testu MAT

9.20 – 9.25 h: zozbieranie OH a testov (žiaci so ZZ majú predĺžený čas)

9.25 – 9.45 h: prestávka (rozbalenie, narátanie a kontrola testov SJL administrátormi)

9.45 - 9.55 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH SJL

9.55 – 10.05 h: rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05 h: administrácia testu SJL

11.05 – 11.10 h: zozbieranie OH a testov

Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)