Prihlášky na stredné školy

vychovne

Deviataci   POZOR!

Blíži sa čas vypisovania prihlášok na stredné školy.  Triedni učitelia Vám rozdajú návratky, ktoré  prinesiete  vyplnené do konca marca. Podľa týchto návratiek  budú vyplnené Vaše prihlášky a na začiatku apríla ich dostanete domov. Každý žiak si môže podať dve prihlášky. Prihlášky podpíše Váš zákonný zástupca, Vy a dáte ich potvrdiť u  lekára.  Potom ich  prinesiete naspäť do školy  najneskôr  10. apríla.